Scroll to top

Zaproszenie do udziału w konferencji inaugurującej polsko-niemiecki projekt INT 190 MoRE Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji inaugurującej polsko-niemiecki projekt INT 190 MoRE Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin, która odbędzie się w dniu 31 marca w godzinach 10:00 – 13:00 w formule zdalnej na platformie Zoom.

Prace w projekcie wystartowały w październiku ubiegłego roku i będą realizowane w polskiej i niemieckiej części wysp Uznam i Wolin. Ich rezultatem będzie zaproponowanie optymalnego koszyka energetycznego oraz sformułowanie założeń budowy modelowego regionu energii odnawialnych, który uwzględniłby kwestie sezonowości turystycznej, niezależności energetycznej, redukcji CO2 i neutralności klimatu.

Projekt dotyczy zagadnień energetycznych i planistycznych w ujęciu transgranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem działań świadomościowych, wymagających współpracy mieszkańców, szkół, samorządów, instytucji naukowych, branży turystycznej, usług i gospodarki komunalnej, mobilności oraz właścicieli i dysponentów infrastruktury energetycznej. Projekt zmierza do zainicjowania przemian w obszarze energetyki i ekologii wysp Uznam i Wolin, a jego głównym beneficjentem będą mieszkańcy wysp oraz terenów sąsiednich.

Konferencja inauguracyjna ma przybliżyć planowane działania, ich zakres, terminy i możliwości włączenia się do współpracy przy tworzeniu idei modelowego regionu. Do udziału zaprosiliśmy naszych partnerów z Polski i Niemiec, ekspertów z zakresu transformacji energetycznej, a także przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Rejestracja na konferencję odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego: https://zoom.us/meeting/register/tJcvdeqqqjovE9c296JZrHIV09oHY32Tot8F.

Dla pierwszych 30 uczestników przygotowaliśmy specjalne pakiety powitalne, które dostarczymy pod wskazany adres.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język polski i niemiecki. Projekt INT190 jest współfinansowany ze środków Programu Interreg VA Polska/Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia.

Załączniki:

save the date_konferencja MoRE_PL

save the date_konferencja MoRE_DE