Scroll to top

Pierwsze – inauguracyjne spotkanie grupy eksperckiej projektu MoRE

W ramach realizacji projektu MoRE – Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin, zdecydowano się na powołanie transgranicznej grupy eksperckiej, której głównym zadaniem jest pełnienie funkcji doradczej dla partnerów projektu. Jej pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 26 maja 2021 roku w formie zdalnej na platformie Zoom.  Przedstawiciele tej grupy, na co dzień zajmują się między innymi zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, klimatem, efektywnością energetyczną, planowaniem przestrzennym, monitoringiem czy też marketingiem.

Członkami grupy ze strony polskiej zostali:

dr hab. prof. ZUT Maciej J. Nowakprzewodniczący Grupy Eksperckiej, dr Ludomir Duda (Fundacja Poszanowania Energii oraz Narodowej Agencji Poszanowania Energii), Katarzyna Koczergo (Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.), Marcin Zająkała (Północna Izba Gospodarcza w Świnoujściu), Jacek Walski (Fundacja na rzecz Ekoenergetyki „Zielony Feniks”)

Po stronie niemieckiej w skład grupy wchodzą:

Prof. Dr. Thomas Luschtinetz (Hochschule Stralsund),  Ralf Saß i Michael Gericke (Tourismusverband Insel Usedom e.V.), dr. Rainer Sauerwein i Frank Haney (Inselwerke eG), Gunnar Wobig (Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH LEKA MV), Marten Belling (IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern)

Podczas pierwszego spotkania członkowie grupy mieli okazję zaprezentować swoje doświadczenie związane z tematyką projektu, zapoznali się również z aktualnym stanem zaawansowania prac nad celami i produktami projektowymi.

Uczestnicy zgodzili się, że istotne są doświadczenia już funkcjonujących „wysp energetycznych” wyodrębnionych z układu energetycznego. Wskazano przykłady takich obszarów w kraju i zagranicą. Poruszono także zagadnienia związane z nowymi technologiami związanymi z zeroemisyjnością oraz elektromobilnością. Eksperci odnieśli się również do samego procesu dojścia do wizji modelowego regionu energii odnawialnej z uwzględnieniem wykorzystania narzędzi strategicznych i planistycznych.