Scroll to top

Polsko-niemieckie warsztaty branżowe realizowane w ramach projektu „MoRE - Modelowy Region Energii Odnawialnych wysp Uznam i Wolin”

W ramach realizacji projektu „MoRE – Modelowy Region Energii Odnawialnej dla Wysp Uznam i Wolin” planowana jest realizacja serii spotkań branżowych w podziale na trzy obszary tematyczne: Turystyka, Mobilność, Usługi i Gospodarka Komunalna.

Każdy z tych obszarów będzie rozpatrywany ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z transformacją energetyczną.

Łącznie zaplanowanych jest szczęść spotkań (po dwa na każde zagadnienie tematyczne), a skład uczestników będzie indywidualnie dobrany do omawianej tematyki. Pierwsze warsztaty odbędą się na przełomie czerwca i lica, natomiast kolejne są zaplanowane w okresie jesiennym – na przełomie września i października 2021 r. Szczegółowy harmonogram warsztatów poniżej:

  • Turystyka – „Marka regionu Wysp Uznam i Wolin oraz jej promocja”, data: 6.07.2021, 9:00-12:00
  • Mobilność – „Modelowe rozwiązania komunikacyjne uwzględniające transport bezemisyjny w obszarze turystycznym”, data: 13.07.2021, godz. 10:00 – 13:00
  • Usługi i gospodarka komunalna – „Realizacja przedsięwzięć energetycznych służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń i poprawie efektywności energetycznej w regionie wysp”, data: 30.06.2021, 10:00-12:00.

Organizatorem letniego spotkania jest strona polska, a głównym celem warsztatu będzie zidentyfikowanie kluczowych zagadnień w ramach każdego tematu, a także wskazanie kluczowych interesariuszy. Jesienne warsztaty będą umożliwiały szczegółowe omówienie zidentyfikowanych problemów oraz potencjałów związanych z transformacją energetyczną, w tym ze szczególnym naciskiem na odnawialne źródła energii. Dodatkowym elementem spotkań będzie określenie możliwych form długofalowej współpracy pomiędzy interesariuszami projektu. Produktem cyklu spotkań będą trzy polsko-niemieckie raporty podsumowujące analizowaną tematykę, z jednoczesnym przedstawieniem wypracowanych wnioski oraz perspektyw współpracy.

Pierwsze z serii spotkań poświęcone będzie obszarowi tematycznemu „Usługi i Gospodarka Komunalna”, odbędzie się w formie zdalnej za pomocą platformy Zoom, a jego organizatorami będą RBGPWZ oraz Gmina Miasto Świnoujście.

Osoby chcące uzyskać więcej informacji nt. warsztatów prosimy o kontakt z p. Justyną Strzyżewską reprezentującą lidera projektu – RBGPWZ (jst@rbgp.pl).

Załączniki:

Program warsztatów – Usługi i gospodarka komunalna+ 30.06.2021

Program warsztatów – Turystyka – 06.07.2021