Scroll to top

Czwarte spotkanie grupy sterującej projektu MoRE

W dniu 25 czerwca 2021 r. miało miejsce kolejne – czwarte spotkanie grupy sterującej projektu MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”.  Posiedzenie odbyło się na platformie internetowej Zoom.

Podczas obrad szczegółowo omówiono wyniki prowadzonych prac w ramach poszczególnych pakietów projektu, w tym: przebieg warsztatów branżowych, program pikników OZE oraz weekend atrakcji z okazji Dnia Energii Odnawialnej, który odbędzie się w dniach 6-8 sierpnia 2021 r. Ponadto przedstawiono wyniki badań terenowych prowadzonych w ramach identyfikacji potrzeb energetycznych wysp Uznam i Wolin.

W dalszej części spotkania podjęto decyzję w sprawie wyboru przewodniczącego Grupy Eksperckiej ds. Energii. Przewodniczącym został prof. ZUT dr hab. Maciej Nowak.

Spotkanie zakończyło się omówieniem programu i przebiegu wyjazdów studyjnych, oraz przedstawieniem informacji na temat realizacji budżetu projektu.