Scroll to top

Wirtualna wizyta w Grossregion

W dniu 22 września br. miała miejsce pierwsza część wizyty studyjnej w Luksemburgu w ramach projektu INT 179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych
w Regionie Metropolitalnym Szczecina”.

Naszymi rozmówcami był Thierry Hengen z Ministerstwa Energii i Gospodarki Przestrzennej Wielkiego Księstwa Luksemburga, pełnomocnik portalu obserwacyjnego Gross Region GIS-GR oraz Florence Jacquey

dyrektor zarządzająca Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Grossregion. Rozmawialiśmy o historii powstania i sposobie funkcjonowania systemu obserwacyjnego, o tym kto decyduje o doborze tematów i obszarów badawczych, skąd pochodzą dane i w jaki sposób są wykorzystywane oraz kto jest ich administratorem.

W drugiej cześci spotkania naszym rozmówcom był dr. Christian Wille, Kierownik naukowy UniGR-Center for Border Studies, który zaprezentował Centrum Studiów Transgranicznych, jego struktury i cele wspólpracy naukowo-badawczej oraz opowiedział o obszarach tematycznych, dziedzinach i projektach współpracy podobnymi sieciami naukowymi w UE.

W wirtualnej wizycie studyjnej wzięli udział partnerzy projektu INT 179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”, który jest dofinansowany z środków Programu Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska. Projekt realizuje polsko-niemieckie opracowania, m.in. Koncepcję Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina oraz Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań 2030.

Załączniki:

Program_Wizyta studyjna_Luxemburg_PL-DE_22.09.