Scroll to top

Podsumowanie ankiety Audytu krajobrazowego

W związku z badaniem przeprowadzonym w dniach 04.08.2021 r. – 10.09.2021 r. serdecznie dziękujemy przedstawicielom gmin za poświęcony czas i wypełnienie ankiety dotyczącej zagadnień „Audytu Krajobrazowego dla Województwa Zachodniopomorskiego”. Państwa aktywność oraz przekazane informacje pozwolą na pełniejszą ocenę podejścia do ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych Pomorza Zachodniego. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie wyników przeprowadzonego badania.

Projekt Audytu krajobrazowego sporządza Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, a jednostką odpowiedzialną za jego wykonanie jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Załącznik:

„Audyt krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego” – Podsumowanie ankiety dla samorządów gminnych.