Scroll to top

Szóste spotkanie Grupy Sterującej projektu MoRE

W dniu 25 stycznia 2022 r. obyło się szóste spotkanie grupy sterującej projektu MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”.  Posiedzenie ponownie odbyło za pomocą platformy internetowej Zoom.

W trakcie obrad każdy z partnerów zaprezentował aktualny stan prac nad działaniami i produktami projektu.

Przedstawiciele miasta Świnoujście omówili zaawansowanie nad realizacją masterplanu oświetlenia przestrzeni publicznych w Świnoujściu. W ubiegłym roku został wyłoniony wykonawca, który na podstawie inwentaryzacji i audytu opracuje masterplan. Termin zakończenia prac to maj 2022 r.

Dr Karolina Kurz-Orecka (ZUT, PP2) przedstawiła stan zaawansowania prac nad „Portretem energetycznym wysp Uznam i Wolin. PP2 (Zachodniopomorskie Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) jest aktualnie na etapie wprowadzania ostatnich poprawek do raportów z badań terenowych.  Termin zakończenia prac został zadeklarowany na marca 2022 r..

RBGPWZ w Szczecinie (lider projektu) zakończyło prace nad Raportem dotyczącym elektromobilności pn. „Analiza uwarunkowań rozwoju e-mobilności na obszarze wysp Uznam i Wolin” po stronie polskiej (dokument został opublikowany na stronie rbgp.pl). Raport po stronie niemieckiej jest w fazie końcowej  i będzie dostępny pod koniec marca. Ponadto lider projektu dokonał wyboru wykonawcy – eksperta zewnętrznego, który opracuje „Analizę strategicznych i planistycznych dokumentów pod względem ujęcia w nich zagadnień energetycznych”. Prace będą realizowane do połowy marca. Analogiczne opracowanie zostanie sporządzone po stronie niemieckiej, a jego Wykonawca uwzględni produkt wypracowany przez polskiego wykonawcę w ramach całościowej analizy polsko-niemieckiej. RBGPWZ Zakończyło również proces wyboru wykonawcy opracowania pn. „Koncepcja dążenia do samowystarczalności energetycznej wysp Uznam i Wolin”. Termin wykonania koncepcji to koniec marca.

Ponadto w trakcie spotkania grupy omówiono wstępny kształt wspólnej deklaracji partnerów projektu dotyczącej zasad i sposobu wdrażania idei modelowego regionu energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin.

Uzupełnieniem obrad było ustalenie kluczowych terminów związanych z realizacją projektu oraz omówienie wyjazdów studyjnych, w których będą uczestniczyć przedstawiciele partnerów projektu.