Scroll to top

Analiza dokumentów strategicznych i planistycznych pod względem ujęcia w nich zagadnień energetycznych wraz z wypracowaniem propozycji/ rekomendacji sposobu ujmowania tych zagadnień w planowaniu rozwoju

Informujemy, że jest już dostępna „Analiza dokumentów strategicznych i planistycznych pod względem ujęcia w nich zagadnień energetycznych wraz z wypracowaniem propozycji/ rekomendacji i sposobu ujmowania tych zagadnień w planowaniu rozwoju” zrealizowana w ramach projektu MoRE (INT190).

Opracowanie eksperckie powstało w nawiązaniu do gospodarczych, społecznych i środowiskowych wyzwań związanych z ochroną klimatu i ich bezpośrednim przełożeniem na strefę planowania przestrzennego. Analiza dotyczy gmin Międzyzdroje, Świnoujście, Dziwnów i Wolin.

Celem opracowania jest dostosowanie postulatów związanych z planowaniem przestrzennym do indywidualnych uwarunkowań analizowanych gmin w kontekście przestrzennego rozwoju OZE. W związku z powyższym dokonano przeglądu zróżnicowanych dokumentów planistycznych oraz strategicznych w badanych gminach. W opracowaniu przedstawiono propozycje zapisów do dokumentów strategicznych i planistycznych w formie rekomendacji dla ujmowania w nich zagadnień energetycznych z rozdzieleniem na poszczególne poziomy kompetencji i dokumenty oraz typy źródeł energii.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analizy (dokument jest również dostępny w wersji niemieckiej).

Załączniki:

INT190_T3.2_Analiza dokumentów planistycznych_PL