Scroll to top

Zaproszenie na konferencję kończącą projektu MoRE INT190

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej polsko-niemiecki projekt MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin” (INT190), która odbędzie się w dniu 28 czerwca w godzinach 11:00 – 16:30 w Międzyzdrojach w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach przy ul. Bohaterów Warszawy 20.

Prace w projekcie wystartowały w październiku 2020 roku i były realizowane przez 21 miesięcy w polskiej i niemieckiej części wysp Uznam i Wolin. Ich rezultatem są m.in. opracowania dotyczące pakietu działań na rzecz dążenia do samowystarczalności energetycznej wysp.

Celem konferencji podsumowującej jest prezentacja zrealizowanych działań i możliwości włączenia się do współpracy przy tworzeniu idei modelowego regionu. Do udziału zaprosiliśmy naszych partnerów i interesariuszy z Polski i Niemiec oraz ekspertów z zakresu transformacji energetycznej.

W celu zgłoszenia udziału w konferencji prosimy o przesłanie zwrotnie na adres info@rbgp.pl następujących danych: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej instytucji/firmy/organizacji, adres mailowy do kontaktu. Na zgłoszenia czekamy do 20 czerwca br. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o możliwości udziału w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszenia. Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język polski i niemiecki.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych jest RBGPWZ w Szczecinie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP pod adresem: http://bip.rbgp.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.

Projekt INT 190 jest współfinansowany ze środków Programu Interreg VA Polska/Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia.

W imieniu partnerów projektu MoRE
Zespół RBGPWZ

Załączniki:

Program konferencji kończącej projektu MoRE INT 190

Grafika informacyjna