Scroll to top

Karta jest wynikiem monitoringu OZE w WZ – zawiera informacje o przestrzennym rozmieszczeniu w woj. zach. instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), ich mocy oraz ilości wytwarzanej w tych instalacjach energii elektrycznej i cieplnej, a także ukazuje rozwój energetyki odnawialnej na tle pozostałych województw i kraju oraz stan energetyki w poszcz. gminach.