Scroll to top

Gmina Tychowo wyróżniona w XII edycji Konkursu Marszałka na najlepszą przestrzeń publiczną

Gmina Tychowo wyróżniona została w XII edycji za zagospodarowanie terenu w miejscowości Dobrowo w kategorii najlepsza przestrzeń publiczna. W środę, 16 listopada 2022 r. Wicemarszałek Tomasz Sobieraj wręczył Burmistrzowi Tychowa Robertowi Falanie konkursową statuetkę. Uroczystość odbyła się  w miejscu realizacji nagrodzonego projektu.

Lokalne samorządy z Pomorza Zachodniego odbierają nagrody i wyróżnienia w XII edycji konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego”. Uroczystości, podczas których przekazywane są pamiątkowe tablice, statuetki i dyplomy odbywają się w miejscach realizacji docenionych inwestycji (zrealizowanych  do końca 2020 r.). Konkurs rozstrzygany jest w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna lub zrewitalizowana przestrzeń publiczna oraz obiekt użyteczności publicznej lub zrewitalizowany obiekt użyteczności publiczności.

Gmina Tychowo zdobyła wyróżnienie w kategorii przestrzeń publiczna. W miejscowości Dobrowo powstał bezpieczny i funkcjonalny obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy, z którego chętnie korzystają mieszkańcy. To kompleksowe podejście do zagospodarowania przestrzeni publicznej , której autorem jest Pracownia Architektury Krajobrazu „trzy Małe Drzewka” Natalia Maćków, która również uhonorowana została medalem za to przedsięwzięcie.

Inwestycja znacząco podnosi walory krajobrazowo-rekreacyjno-wypoczynkowe miejscowości. W ramach przedsięwzięcia na dotychczas zaniedbanych, podmokłych terenach powstał zbiornik wodny wraz z otaczającą go infrastrukturą służącą mieszkańcom – ścieżki, place, pomosty, miejsce na ognisko, energooszczędne oświetlenie itp. Lokalizacja nowej sceny i przestrzeni dla widowni tworzy dodatkowo miejsce integracji dla mieszkańców i gości.

Koszt inwestycji to 1 093 490 zł. W realizacji pomogły środki  PROW 2014-2020. Kwota dotacji to prawie pół miliona złotych. Projekt  wykonany został przez Pracownię Architektury Krajobrazu „Trzy Małe Drzewka” Natalia Maćków i zrealizowany metodą zaprojektuj i wybuduj . Wykonawcą była firma F.H.U. SAVI – POL Zbigniew Sawicki . Pani Natalia Maćków podczas uroczystości również odebrała z rąk wicemarszałka Tomasza Sobieraja medal i dyplom za projekt docenionego przedsięwzięcia.

W kategorii przestrzeń publiczna nagrodę główną w XII edycji zdobyła Gmina Kołobrzeg („Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie”). Przyznano również drugie Wyróżnienie dla Gminy Chociwel za realizację przedsięwzięcia pn. „Bród – Wieś pachnąca Kwiatami”.

Laureaci VIII edycji konkursu:

I Nagroda za realizację przedsięwzięcia: „Wodna Dolina – zagospodarowanie nabrzeża zbiornika retencyjnego na rzece Dzierżęcinka w Koszalinie”
Gmina: Miasto Koszalin

Uzasadnienie:
Zrealizowanie bogatego programu funkcjonalnego przy zachowaniu umiaru w doborze zastosowanych rozwiązań przestrzennych i materiałów. Szczególnie należy podkreślić harmonijne wkomponowanie całego założenia w quasi naturalny krajobraz otaczający zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince: uniknięcie „przeładowania” wprowadzonych elementów zagospodarowania i równoważenie ilości infrastruktury rekreacyjnej z terenami zieleni i enklawami otwartego krajobrazu.

Udało się stworzyć witalną przestrzeń miejską służącą aktywnemu wypoczynkowi i dedykowaną użytkownikom w różnym wieku oraz o różnych upodobaniach. Całe przedsięwzięcie zasługuje na promocję jako modelowe działanie w publicznej przestrzeni o bardzo wysokich standardach.

Wyróżnienie za realizację przedsięwzięcia: „Sport i rekreacja nad rzeką Drawą”
Gmina: Drawsko Pomorskie

Uzasadnienie:
Realizacja skateparku uzupełnia w znacznym stopniu zapotrzebowanie społeczności lokalnej Drawska Pomorskiego, w szczególności najmłodszej jej części, ale nie tylko, na wspólną przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjną.  Mimo, że teren w większości jest wybetonowany (wymóg technologiczny wynikający z podstawowej funkcji) to swoją ofertą odpowiada na wymagania młodych pokoleń i zapotrzebowanie na przestrzeń do rekreacji i ćwiczeń sportowych na rolkach, deskach, rowerach sportowych itp. Otoczenie skateparku to również dobre miejsce spacerowe dla rodziców z mniejszymi dziećmi w kontakcie z korzystającymi z placu starszymi podopiecznymi.

Zagospodarowany obszar dodatkowo został wyposażony w elementy małej architektury i nasadzenia niskiej zieleni. Po zmroku zyskuje na atrakcyjności i wyglądzie za sprawą oświetlenia nie tracąc przy tym na funkcjonalności. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w części nieużytkowanej wcześniej centralnej przestrzeni miasta przez co zyskało na dostępności i zdecydowanie ożywia ten fragment miasta wprowadzając do niego gwar zabaw i rywalizacji sportowej.

Przegląd zgłoszonych prac:

Zestawienie przedsięwzięć zgłoszonych do VIII edycji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego