Scroll to top

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął informację o stanie zaawansowania prac nad projektem Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego

Informujemy, że w dniu 6 lutego 2023 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dyrektor RBGP WZ Leszek Jastrzębski przekazał informacje o stanie zaawansowania prac nad projektem Audytu Krajobrazowego Województwa Zachodniopomorskiego oraz dalszych prac w obszarze promocji krajobrazów priorytetowych w kontekście procedur formalno-prawnych. Informacja zawierała opis stanu prac oraz osiągnięte wyniki. Zarząd przyjął informację o stanie zaawansowania prac (informacja w załączniku).

Załącznik:

Informacja o stanie zaawansowania prac nad projektem Audytu krajobrazowego.