Scroll to top

KONKURSY

Ruszyła XIV edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim” – Przyjmowanie Zgłoszeń!!

Informujemy, że autorzy prac dyplomowych obronionych w roku 2022 mogą zgłaszać swoje prace do rywalizacji o tytuł najlepszej pracy dyplomowej związanej tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim.

Jest to już XIV edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych z terenu całej Polski. Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach tematycznych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, oraz architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym. Celem nadrzędnym Konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Prace dyplomowe wraz z niezbędną dokumentacją określoną w Regulaminie Konkursu można przesyłać  do dnia 16 maja 2022 r. na adres Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.  Szczegółowe zasady przyznawania nagród wraz z formularzem zgłoszenia określa Regulamin Konkursu. Wyniki konkursu poznamy w październiku br. podczas uroczystości wręczenia nagród..

Załączniki:

Regulamin konkursu na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

Edycja XIV– rok 2023

Formularz zgłoszeniowy

Plakat XIV edycji konkursu na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim” – wersja A3  pdf

Plakat XIV edycji konkursu na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim” – wersja A4 pdf

Klauzula informacyjna