Scroll to top

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Audytu krajobrazowego w Połczynie - Zdroju

W dniu 26 września 2023 r. w Galerii Kina Goplana w Połczynie Zdroju odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego.

Spotkanie adresowane było do samorządów, zainteresowanych instytucji oraz mieszkańców obszaru gmin: Połczyn-Zdrój, Świdwin, Brzeżno

W konsultacjach uczestniczyli prowadzący wydarzenie – przedstawiciele zespołu projektowego audytu krajobrazowego z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego,  przedstawiciele trzech gmin (Połczyn-Zdrój, Świdwin, Brzeżno), Starostwa Powiatowego w Świdwinie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, nadleśnictw w Świdwinie i Połczynie-Zdroju, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. W spotkaniu licznie uczestniczyli również mieszkańcy gmin w tym działacze lokalnych stowarzyszeń i inicjatyw obywatelskich m.in. projekt Dzikie Zdroje, Fundacja Czyn.

Jako pierwszy głos zabrał gospodarz spotkania, Burmistrz Połczyna –  Zdroju, Pan Sebastian Witek witając wszystkich zebranych i jako były nadleśniczy zadeklarował przywiązanie do zagadnień związanych z ochroną krajobrazu  w Gminie Połczyn-Zdrój.

Następnie dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ – pan Leszek Jastrzębski, podziękował obecnym za liczne przybycie oraz panu burmistrzowi Połczyna-Zdroju za udostepnienie miejsca i umożliwienie organizacji spotkania. Pan Jastrzębski przedstawił okoliczności spotkania, proces konsultacji nieformalnych i konsultacji ustawowych.

Po powitaniach głos zabrał Michał Urbański – główny projektant audytu krajobrazowego – przybliżając zebranym proces sporządzania audytu, w tym metodykę , podkreślając obiektywny sposób wskazania krajobrazów priorytetowych. Przedstawił  strukturę dokumentu i jego wpływ na kształtowanie przestrzeni, a w końcu spodziewane konsekwencje jego uchwalenia. Degradacji krajobrazu na pewno sprzyja powszechność wydawania decyzji o warunkach zabudowy, które – w myśl przepisów – nie muszą być uzgadniane z audytem krajobrazowym, a które jednocześnie bardzo trudno uchylić. Jedynie sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może zahamować zabudowę tam gdzie gmina jej nie przewiduje. Przedstawił również mapę internetową:

http://audytkrajobrazowy-projekt.rbgp.pl/mapa-krajobrazy.html

która umożliwia łatwe dotarcie do wszystkich elementów audytu krajobrazowego .

W trakcie dyskusji wyjaśniano poruszane przez uczestników spotkania pytania szczegółowe dotyczące audytu. Poruszano m.in. zagadnienia związane z:

  • konieczności odgórnego rozwiązań architektonicznych i budowlanych, podając przykłady europejskich krajów,  gdzie nie ma możliwości stosowania kolorystyki niezgodnej z tradycyjną w danej miejscowości.
  • wykorzystaniem zapisów audytu krajobrazowego przy prowadzeniu gospodarki leśnej
  • koniecznością szerszego informowania o audycie, tak by społeczności lokalne również uczyły się odpowiedzialnego gospodarowania przestrzenią.
  • tworzenia produktów turystyki krajobrazowej i jej promocji
  • kwestią dbałości o przydomowe ogrody, utrzymaniu odpowiedniej estetyki i charakteru wsi. Tymczasem właściciele domów i zabudowań gospodarczych w Wardyniu wykazują się obojętnością na kwestie stanu technicznego swoich budynków. Odmawiają ich sprzedaży i odwlekają remonty, często doprowadzając tym do całkowitej degradacji obiektów.

organizacją spotkań edukacyjnych w zakresie dobrych praktyk architektonicznych i kontynuacji wzorców lokalnych, takich jak np. technika szachulcowa w konsekwencji powstawaniem wsi tematycznych.

Załącznik:

Plakat informacyjny