Scroll to top

Pałac w Kwasowie nagrodzony w XIII edycji Konkursu Marszałka na najlepszą przestrzeń publiczną za niebanalny pomysł dla Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda

Udana rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz zagospodarowaniem dawnego podwórka folwarcznego w Kwasowie zwyciężyła w XIII edycji Konkursu na  Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego.

Nagrodę za rewitalizację Pałacu w Kwasowie odebrał z rąk Wicemarszałka Tomasza Sobieraja Wójt Gminy Sławno Ryszard Stachowiak oraz Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wybrzeże Kazimierz Olejniczak 20 listopada br. Dzięki inwestycji zabytkowy, ale zaniedbany pałac, odzyskał dawny blask. Zmieniło się też otoczenie wokół zabytku. Autorem projektu są dwie firmy. To Biuro Opracowań Prośrodowiskowych EKO-PROJEKT Paweł Ulatowski z Parchowa oraz PRO_BUD Zakład Projektowo-Budowlany Bogdan Sierant z Człuchowa.

Nagrodę przyznano za skalę zmian funkcjonalno-użytkowych, estetycznych i krajobrazowych, która skutkowała prawdziwą metamorfozą tego miejsca. Odnowiony obiekt stał się wizytówką miejscowości.

W realizacji tego przedsięwzięcia pomogła dotacja unijna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wynosząca ponad 2,8 mln zł. Projekt obejmował m.in termomodernizację i remont pałacu, odtworzenie zabytkowej przestrzeni w osi widokowej zabytku oraz zagospodarowanie zieleni.

Dwór w Kwasowie istniał już od pocz. XIX w. co potwierdzają prace i rysunki Rudolfa Muchowa oraz Alexandra Dunckera z 1860 r. Obok dworu znajdował się zachowany częściowo do dzisiaj park w stylu angielskim. Pałac przez lata zmieniał właścicieli , a do 1945 r. pozostawał własnością rodu von Michaelis. Był również siedziba PGR Kwasowo, a po jego likwidacji stanowi do dziś mieszkania osób prywatnych, byłych pracowników PGR-u lub ich potomków. Obecnie zamieszkiwany jest przez 13 rodzin, dlatego tak karkołomną pracą było przeprowadzenie rewitalizacji obiektu. Mieszkające tam rodziny reprezentowane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Wybrzeże” ze Sławna, która w 2020 r. zorganizowała przetarg na roboty budowlane. Dzięki podjęciu działań rewitalizacyjnych zaniedbany pałac odzyskał dawny blask, a otaczajace go tereny popegeerowskie stanowią teraz wspaniałe założenie parkowe.

W XIII edycji brały udział przedsięwzięcia z gmin: Darłowo, Dziwnów, Karlino, Krzęcin, Koszalin, Łobez, Polanów, Sławno, Tychowo i Ustronie Morskie. Zgłoszone do konkursu inwestycje oceniano w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna (lub zrewitalizowana przestrzeń publiczna) oraz obiekt użyteczności publicznej (lub zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej).

Lokalne samorządy z Pomorza Zachodniego odbierają nagrody i wyróżnienia w XIII edycji konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego”. Uroczystości, podczas których przekazywane są pamiątkowe tablice, statuetki i dyplomy odbywają się w miejscach realizacji docenionych inwestycji (zrealizowanych  do końca 2020 r.). Konkurs rozstrzygany jest w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna lub zrewitalizowana przestrzeń publiczna oraz obiekt użyteczności publicznej lub zrewitalizowany obiekt użyteczności publiczności.