Scroll to top

Jubileuszowa XV edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Zachodniopomorskiego” - Przyjmowanie zgłoszeń!!!

Informujemy, że lokalne samorządy mogą zgłaszać przedsięwzięcia do rywalizacji o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego. Jest to XV jubileuszowa edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

O Nagrodę Marszałka mogą się ubiegać przedsięwzięcia, które zostały ukończone w 2023 roku. Możliwe jest też zgłoszenie realizacji jednego z etapów większego przedsięwzięcia, który został zakończony w roku poprzedzającym daną edycję Konkursu, jednak powinien on sam w sobie stanowić funkcjonującą przestrzeń publiczną. Dopuszcza się zgłoszenie więcej niż jednego przedsięwzięcia przez tego samego zgłaszającego oraz zgłoszenie więcej niż jednego przedsięwzięcia z terenu tej samej gminy lub powiatu. Konkurs adresowany jest do lokalnych samorządów, a jego celem jest budowa wizerunku województwa jako regionu aktywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestycji oraz wspieranie i promocja dobrych praktyk w zakresie tworzenia nowych wartości w przestrzeni publicznej województwa.

Aplikacje konkursowe mogą składać organy wykonawcze jednostek lokalnego samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz ich związki.

Mają na to czas tylko do 2 lutego 2024r.  Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu poniżej i zgłaszania przedsięwzięć.

Załączniki:

Regulamin Konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego”

Edycja XV – rok 2024

Formularz zgłoszenia- Załącznik n r 1 do Regulaminu Konkursu

Opinia Wójta, Burmistrza, Prezydenta – Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

Klauzula Informacyjna- Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu

Plakat XV edycji Konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego” – format A3

Plakat XV edycji Konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego” – format A4