Scroll to top

Uchwalono Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030

W dniu 17 stycznia 2024r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i przekazania do zatwierdzenia Komisji Europejskiej dokumentu pn.: „Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030” oraz zatwierdzenia „Raportu z konsultacji społecznych Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”.

Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 stanowi narzędzie prowadzenia spójnej i wielopłaszczyznowej polityki transportowej, dostosowanej do nowych wyzwań związanych zarówno z celami polityki europejskiej, jak i krajowymi i regionalnymi kierunkami rozwoju. Dokument ten stanowi wizję rozwoju zarówno infrastruktury transportowej regionu do roku 2030 i kierunek prowadzenia polityki transportowej po tym okresie, jak i określa szeroki zakres działań i kierunków skutecznego wdrażania polityki transportowej obejmujący m.in. zagadnienia transportu publicznego, problematykę zrównoważonej mobilności, kwestie zarządzania danymi transportowymi, politykę edukacyjną czy optymalizację procesów skutecznego zarządzania politykami.

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie było jednym z członków Zespołu interdyscyplinarnego powołanego celem opracowania RPTWZ 2030. Koordynatorem prac jest Wydział Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.

Zapraszamy do zapoznana się z dokumentem opublikowanym na stronie Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Link do strony