Historia

Mapa przedstawia: Pole w gminie Widuchowa.
[ ZOOM ]

Historia

Szanowni Państwo!
 
W 2013 roku minęło 40 lat od powstania Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, działającego od 1 stycznia 1973 roku pod nazwą Biuro Studiów i Projektów Rozwoju Przestrzennego Województwa w Szczecinie.
 
Kreśląc krótką historię Biura z tej okazji pragnąłbym, aby była ona źródłem informacji, ocaliła od zapomnienia fakty i wydarzenia w tworzeniu podstaw procesu rozwoju planowania przestrzennego, poczynając od 1945 roku do chwili obecnej. Przedstawiała również ludzi, których zaangażowanie, znacząco odgrywało i odgrywa rolę w kreowaniu świadomej polityki przestrzennej, jako głównej składowej z zakresu polityki rozwoju oraz planowania przestrzennego naszego kraju i regionu.
 
Z okazji Jubileuszu Koleżankom i Kolegom Biura oraz tym wszystkim których wysiłek, zapał i kreatywność złożyły się na bogaty dorobek Biura, składam słowa uznania, dziękując za dotychczasowe dokonania. Życzę jednocześnie wytrwałości w realizacji obecnych i przyszłych zamierzeń oraz motywacji do podejmowania kolejnych wyzwań w rozwoju polskiej urbanistyki.
 
Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie
Stanisław Dendewicz
 
Zapraszmy do zapoznania sie z historią biura: