Scroll to top

Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego
Ankieta dla samorządów gminnych

Podmiot odpowiedzialny:
Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego

Jednostka realizująca:
Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Kontakt:
Magdalena Racinowska-Ratajska
mrr@rbgp.pl

Szanowni Państwo,

Poniższa ankieta opracowana została w związku z prowadzonymi pracami nad „Audytem krajobrazowym dla Województwa Zachodniopomorskiego” i skierowana jest do wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin i miast województwa. Zadaniem audytu krajobrazowego jest identyfikacja krajobrazów na obszarze województwa, określenie ich cech charakterystycznych i ocena wartości. W szczególności przedmiotem audytu jest wytypowanie krajobrazów priorytetowych.

Celem skierowanej do Państwa ankiety jest z jednej strony informacja o prowadzonych pracach oraz pozyskanie informacji kontaktowych w sprawach dotyczących ochrony krajobrazu, z drugiej strony, pozyskanie dodatkowych informacji pomocnych w rozpoznaniu walorów krajobrazowych i kulturowych naszego regionu i Państwa gminy.

Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie projektu „Audytu krajobrazowego dla Województwa Zachodniopomorskiego” jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Badanie ma charakter anonimowy a jego ostateczne wyniki zostaną udostępnione publicznie. Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Firefox. W razie jakichkolwiek pytań czy problemów technicznych związanych z ankietą prosimy o kontakt na adres: biuro@rbgp.pl

Dziękujemy za każdy oddany głos!