Scroll to top
Metropolia dla ludzi, ludzie dla metropolii - Publikacja z międzynarodowej Jesiennej Konferencje METREX Pomorze Zachodnie

Metropolia dla ludzi, ludzie dla metropolii - Publikacja z międzynarodowej Jesiennej Konferencje METREX Pomorze Zachodnie

21 stycznia 2016

W ramach konferencji dyskutowano m.in. o pozycji Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w sieci metropolii europejskich, rozwoju obszarów funkcjonalnych województwa zachodniopomorskiego, jakości życia w metropoliach europejskich i regionach oraz aktualnych trendach, zagrożeniach i wyzwaniach…