Scroll to top
Infografiki - Karta charakterystyki energetycznej WZ - 2022

Infografiki - Karta charakterystyki energetycznej WZ - 2022

2 grudnia 2022

Infografiki stanowiące uszczegółowienie danych zawartych w „Karcie charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła – II kwartał 2022”.