Scroll to top
Infografiki i ranking gmin - Karta charakterystyki energetycznej WZ - stan na koniec 2022 roku

Infografiki i ranking gmin - Karta charakterystyki energetycznej WZ - stan na koniec 2022 roku

19 kwietnia 2023

Infografiki stanowiące uszczegółowienie danych zawartych w „Karcie charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła – stan na koniec 2022 roku.”