Scroll to top
Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – Broszura

Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – Broszura

13 lutego 2010

Broszura stanowi skróconą wersję Opracowania Ekofizjograficznego, wykonanego na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego województwa, charakteryzując poszczególne elementy przyrodnicze występujące na jego obszarze, w celu ich kompleksowej ochrony poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami…