Scroll to top
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – Broszura informacyjna

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – Broszura informacyjna

20 listopada 2010

Broszura jest streszczeniem pełnej wersji dokumentu Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który określa główne cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa w perspektywie długoterminowej oraz narzędzia realizacji zadań planu. Dla samorządów lokalnych plan dostarcza dobre…