Scroll to top
Spatial Management Plan of Westpomeranian Region – Information brochure

Spatial Management Plan of Westpomeranian Region – Information brochure

20 listopada 2010

Broszura jest streszczeniem pełnej wersji dokumentu Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który określa główne cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa w perspektywie długoterminowej oraz narzędzia realizacji zadań planu. Dla samorządów lokalnych plan dostarcza dobre…