Scroll to top
Development priorities the Polish Part of Cross Border Metropolitan Region of Szczecin

Development priorities the Polish Part of Cross Border Metropolitan Region of Szczecin

5 grudnia 2011

Broszura stanowi podsumowanie priorytetów rozwoju Regionu Transgranicznego Szczecina, określonych w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Zawarto w niej kierunki działań w odniesieniu do przyjętych obszarów tematycznych takich jak: środowisko przyrodnicze, infrastruktura techniczna i transportowa,…