Scroll to top
Wnioski i rekomendacje dotyczące rozwoju rynku płynnego metanu w obszarze Pomorza Zachodniego w partnerstwie bałtyckim

Wnioski i rekomendacje dotyczące rozwoju rynku płynnego metanu w obszarze Pomorza Zachodniego w partnerstwie bałtyckim

5 grudnia 2017

Opracowanie przedstawia potencjał rozwoju LNG i LBG w województwie zachodniopomorski w wyniku powstania w Świnoujściu terminalu do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, prezentując jednocześnie predyspozycje i bariery rozwoju płynnego metanu w partnerstwie bałtyckim oraz wnioski…