Scroll to top

MOBILIADA

Gra planszowa “MOBILIADA, czyli rodzina Mobilków w podróży”

Opracowanie:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego

Autorzy gry:
Maciej Łapko, Ewa Buszac-Piątkowska, Agnieszka Sawicka, Ewelina Kuriata

Gra planszowa „Mobiliada – Czyli rodzina Mobilków w podróży” powstała w ramach projektu „LAST MILE – Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych” realizowanego przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Opracowanie gry było realizacją jednej z inicjatyw wskazanych w Regionalnym Planie Działań opracowanym przez RBGPWZ w ramach projektu i przyjętym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem projektu LAST MILE jest m.in. poprawa sytuacji transportowej obszarów turystycznych oraz zwiększanie poziomu świadomości mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie zagadnień związanych z transportem publicznym i tematyką zrównoważonej mobilności. Cele realizowane są poprzez szereg inicjatyw związanych zarówno z działaniami na rzecz zmian prawnych, organizacyjnych czy finansowych, które mogą pomóc gminom turystycznym jak i z działaniami promocyjnymi i edukacyjnymi których elementem jest opracowywana gra.

Gra planszowa „Mobiliada – Czyli rodzina Mobilków w podróży” powstała jako forma promocji atrakcji turystycznych i ciekawych miejsc na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z uwzględnieniem dostępności do nich różnymi formami transportu: zbiorowego (kolej, autobusy), rowerowego oraz wodnego.

Idea gry polega na rywalizacji i planowaniu podróży w taki sposób, aby jak najszybciej zdobyć atrakcje umieszczone na planszy. Umiejętne łączenie ze sobą środków transportu oraz wykorzystywanie kart akcji, dla przyspieszenia swojej podróży oraz utrudnienia ruchów przeciwnika przyczyni się do wygranej. Zamiarem twórców gry było uświadomienie użytkownikom komunikacji publicznej, iż może ona być atrakcyjna i konkurencyjna wobec samochodu indywidualnego.

Plansza gry odzwierciedla układ geomorfologiczny i komunikacyjny Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Na planszy wskazano układ torów, dróg publicznych oraz dróg rowerowych i szlaków wodnych.Natomiast wskazane na planszy atrakcje odzwierciedlają rzeczywiste miejsca i zabytki, jednocześnie każda karta atrakcji zawiera krótki opis miejsca lub anegdotę z nim związaną oraz kod QR odnoszący do strony internetowej, zawierającej szersze informacje oraz listę atrakcji sezonowych, które odbywają się w danym miejscu.

Planszę podzielono na cztery obszary, na których umieszczono numerowane pola. Poszczególne pola odpowiadają przystankowi kolejowemu, miejscowości lub atrakcji turystycznej, posiadają swoją kartę wraz z kodem QR kierującym do strony internetowej www.pomorzezachodnie.travel, gdzie użytkownik może znaleźć dodatkowe informacje, ciekawostki oraz sprawdzić nadchodzące wydarzenia kulturalne i sportowe. Kody te stanowią dodatkową atrakcję podczas rozgrywki i stanowią formę promocji Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Ulotka informacyjna