Scroll to top

METREX

Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych

Główna siedziba:
METREX Secretariat
125 West Regent Sreet
Glasgow G2 2SA
Scotland UK

Utworzenie METREX:
1996

Liczba stowarzyszonych regionów
i obszarów metropolitalnych:
43

Kontakt:
Julita Miłosz-Augustowska
jmi@rbgp.pl

Podstawowe informacje:
METREX to Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych. Została założona w 1996 roku w ramach Metropolitan Regions Conference w Glasgow, wspierana przez lokalne władze, organy rządowe oraz przez Generalną Dyrekcje ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej.

Celem organizacji jest wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczeń w sprawach metropolitalnych, skupionych na planowaniu przestrzennym i zrównoważonym rozwoju. Obecnie sieć zrzesza przedstawicieli ponad 40 głównych obszarów metropolitalnych z całej Europy. METREX organizuje konferencje, działa w ramach grup eksperckich oraz wspiera projekty związane z obszarami metropolitalnymi. Dodatkowo METREX wnosi wymiar metropolitalny do polityk, programów i projektów na skalę europejską. Sieć jest partnerem instytucji europejskich, społeczności badawczej, organizacji rządowych i innych sieci.

Inicjatywy Sieci METREX:
METREX od dawna opowiada się za większym uznaniem metropolitalnego wymiaru spraw europejskich. Między innymi w tym celu realizuje szereg działań promujących wspieranie tego zagadnienia poprzez dedykowane projekty i inicjatywy takie jak: InterMETREX (efektywne planowanie przestrzenne), PolyMETREXplus (uwarunkowania i struktury dla metropolitalnych obszarów policentrycznych) czy SocioMETREX (zrównoważony i zintegrowany rozwój społeczny obszarów metropolitalnych).

Grupy ekspertów METREX:
Członkowie METREX zainicjowali powołanie szeregu Grup Eksperckich, skupiających się na pokonywaniu wspólnych problemów i wyzwań. Członkowie mogą zgłaszać sugestie dotyczące tworzenia grup eksperckich za pośrednictwem Sekretariatu METREX.  Następnie Sekretariat wyszukuje inne potencjalnie zainteresowane tematyką podmioty. Grupy zwykle działają dynamicznie, aby w możliwie krótkim czasie zebrać odpowiednią wiedzę i doświadczenie, rozważyć implikacje i opublikować swoje wnioski oraz rekomendacje.

Województwo Zachodniopomorskie:
Województwo Zachodniopomorskie jest członkiem organizacji METREX od 2011 roku. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ma zaszczyt reprezentować Województwo Zachodniopomorskie w sieci METREX, aktywnie uczestnicząc w spotkaniach grup roboczych oraz biorąc udział w podejmowanych inicjatywach międzynarodowych. W ostatnich latach biuro odpowiedzialne było m.in. za organizację międzynarodowej Jesiennej konferencji METREX Pomorze Zachodnie Szczecin-Świnoujście „Metropolia dla ludzi – ludzie dla metropolii”, która miała miejsce w Szczecinie, w dniach 8-10 września 2015 r.

Kontakt:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Julita Miłosz-Augustowska
T: +48 91 432 49 70
E: jmi@rbgp.pl