Scroll to top

PROCEDURY

Procedury uzgodnień inwestycyjnych w oparciu o tzw. specustawy

Inwestycje drogowe
Właściwy zarządca drogi na podstawie przepisów art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (uoszpiriwzdp) składa wniosek o wydanie opinii do właściwego miejscowo zarządu województwa nt inwestycji.
Zarząd województwa na podstawie przepisów art. 11c uoszpiriwzdp wydaje opinie w zakresie właściwości– w formie postanowienia zarządu województwa.

Inwestycje kolejowe
Marszałek województwa podstawie przepisów art. 9o ust. 3 pkt 4) lit. g) ustawy z dnia 28 marca 3003 r. o transporcie kolejowym (uotk) opiniuje wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w odniesieniu do terenów nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego – w formie pisemnej.
Zarząd województwa na podstawie przepisów art. 9o ust. 3 pkt 4) lit. f) ustawy z dnia 28 marca 3003 r. o transporcie kolejowym (uotk) opiniuje wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury – w formie pisemnej.

​Inwestycje opiniowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w oparciu o tzw. specustawę drogową w 2017 r.

​Inwestycje opiniowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w oparciu o tzw. specustawę kolejową w 2017 r.