Scroll to top

KONKURSY

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:
„Najlepsza Praca dyplomowa związana tematycznie
z Województwem Zachodniopomorskim”

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej jest organizatorem Konkursu Marszałka na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”. W tegorocznej edycji zgłoszonorekordową ilość 41 prac, które nadesłali m.in. studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Łódzkiej czy Państwowej wyższej szkoły Zawodowej w Raciborzu. W dniu 12 czerwca br. w siedzibie Regionalnego Biura odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej pod przewodnictwem Pana Tomasza Sobieraja Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego, która wybrała prace do nagród i wyróżnień w bieżącej IX edycji Konkursu. Rywalizacja toczyła się w takich kategoriach jak planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, oraz architektura krajobrazu.

Najlepsze prace i ich autorów poznamy w październiku podczas gali wręczenia nagród. Zwycięzcy w każdej z kategorii otrzymają po 4 tys. zł,  a wyróżnieni w konkursie po 1 tys zł. Celem Konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Prace zgłoszone do VIII edycji konkursu

Rewitalizacja terenu centrum miasta położonego nad wodą na przykładzie obszarów położonych przy ul. Kolumba w Szczecinie
Autorzy: Julia Jadwiga Danielewicz i Ewa Paulina Stojek
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
Kategoria, w której zgłoszono pracę:
kat. 1 planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne