Scroll to top

PZPWZ 2010

Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa zachodniopomorskiego 2010 – archiwalny

Program:
Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskie w Szczecinie

Obowiązująca edycja planu:
2010

Przyjęcie Planu:
Uchwała Nr XLV/530/10 Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 października 2010 r.

Kontakt:
Michał Urbański
mur@rbgp.pl

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, został uchwalony w 2010 r. (Uchwała Nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 r.). Opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139). Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego jest efektem współpracy Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody Zachodniopomorskiego wraz z administracją zespoloną i niezespoloną, samorządów powiatów i gmin w drodze bezpośredniego udziału bądź konsultacji oraz przyjętego systemu opiniodawczego.

Załączniki:

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wersja 2010 – Tekst Planu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV / 530 / 10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wersja 2010 – Mapa Planu PDF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV / 530 / 10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wersja 2010 – Mapa Planu JPG

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV / 530 / 10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego – Tekst

Październik 2010

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego – Mapa

Październik 2010

Uchwała Nr XLV / 530 / 10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego