Scroll to top

RPTWZ 2030

Ankieta „Transport i mobilność w regionie 2021”

Organizator:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego

Kontakt:
ankieta.rpt@rbgp.pl

Szanowni Państwo,

Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w ankiecie „Transport i mobilność w regionie 2021”.

Celem przeprowadzanej ankiety jest uzyskanie opinii mieszkańców województwa odnośnie ich potrzeb i zachowań transportowych, co pomoże w skuteczniejszym określeniu celów polityki transportowej województwa zachodniopomorskiego w nadchodzących latach.

Zebrane dane posłużą m.in. do wsparcia opracowywanego dokumentu pod nazwą „Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”, zawierającego zarówno zestawienie celów polityki transportowej województwa, odpowiadających nowym wyzwaniom i możliwościom rozwojowym naszego regionu, jak i zawierającego listę działań, również inwestycyjnych, pozwalających na ich realizację.

Badanie ma charakter anonimowy a jego ostateczne wyniki zostaną udostępnione publicznie. Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Firefox. W razie jakichkolwiek pytań czy problemów technicznych związanych z ankietą prosimy o kontakt na adres: ankieta.rpt@rbgp.pl

Dziękujemy za każdy oddany głos!