Scroll to top

ZESPÓŁ

Dyrektor

Leszek Jastrzębski

Leszek Jastrzębski

Dyrektor

T: 91-432-49-60
E: lja@rbgp.pl

Zespół Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie składa się m.in. z projektantów w dziedzinie planowania przestrzennego, architektów i urbanistów, specjalistów w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, energetyki czy ochrony zabytków. Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji zdań projektowych w skali regionalnej, przeprowadzaniu wielosektorowych procedur administracyjnych oraz koordynowaniu inicjatyw międzynarodowych.

Administracja

Jolanta Okoń

Jolanta Okoń

Sekretariat / Kadry

T: 91-432-49-60 / 91-432-49-62
E: biuro@rbgp.pl /jok@rbgp.pl

Jurata Dettlaff

Jurata Dettlaff

Główny Księgowy

T: 91-432-49-63
E: jde@rbgp.pl

Róża Polak

Róża Polak

Radca Prawny

T: 91-432-49-68
E: rpo@rbgp.pl

Jakub Marzantowicz

Jakub Marzantowicz

Administrator IT / Informatyk

T: 91-432-49-75
E: jmr@rbgp.pl

Marcin Karbownik

Marcin Karbownik

Archiwista

T: 91-432-49-64
E: mka@rbgp.pl

Projektanci / Specjaliści

Michał Urbański

Michał Urbański

Główny Projektant

T: 91-432-49-69
E: mur@rbgp.pl

Magda Racinowska-Ratajska

Magda Racinowska-Ratajska

Główny Projektant

T: 91-432-49-72
E: mrr@rbgp.pl

Milena Nowotarska

Milena Nowotarska

Główny Projektant

T: 91-432-49-75
E: mno@rbgp.pl

Małgorzata Oyarce Yuzzelli

Małgorzata Oyarce Yuzzelli

Główny Projektant

T: 91-432-49-65
E: moy@rbgp.pl

Justyna Strzyżewska

Justyna Strzyżewska

Główny Projektant

T: 91-432-49-67
E: jst@rbgp.pl

Julita Miłosz-Augustowska

Julita Miłosz-Augustowska

Główny Specjalista

T: 91-432-49-70
E: jma@rbgp.pl

Mariusz Płocharski

Mariusz Płocharski

Główny Specjalista

T: 91-432-49-71
E: mpl@rbgp.pl

Bogusława Guzowska

Bogusława Guzowska

Główny Specjalista

T: 91-432-49-68
E: bgu@rbgp.pl

Piotr Łaniewski

Piotr Łaniewski

Specjalista

T: 91-432-49-72
E: pla@rbgp.pl

Natalia Korwin-Piotrowska

Natalia Korwin-Piotrowska

Projektant

T: 91-432-49-65
E: nkp@rbgp.pl

Anna Machowska-Naściuk

Anna Machowska-Naściuk

Projektant

T: 91-432-49-69
E: ama@rbgp.pl

Maciej Łapko

Maciej Łapko

Główny Projektant

T: 91-432-49-73
E: mla@rbgp.pl

Asystenci / Inspektorzy

Ewa Buszac-Piątkowska

Ewa Buszac-Piątkowska

Starszy Asystent

T: 91-432-49-73
E: ebu@rbgp.pl

Marek Wiśniewski

Marek Wiśniewski

Starszy Asystent

T: 91-432-49-72
E: mwi@rbgp.pl

Mirosław Izdebski

Mirosław Izdebski

Starszy Asystent

T: 91-432-49-74
E: miz@rbgp.pl

Asystenci / Inspektorzy

Michał Czarnecki

Michał Czarnecki

Starszy Asystent

T: 91-432-49-74
E: mcz@rbgp.pl

Asystenci / Inspektorzy

Tomasz Furmańczyk

Tomasz Furmańczyk

Specjalista

T: 91-432-49-71
E: tfu@rbgp.pl

Tomasz Jaksina

Tomasz Jaksina

Specjalista

T: 91-432-49-74
E: tja@rbgp.pl

Ewelina Kuriata

Ewelina Kuriata

Starszy Asystent

T: 91-432-49-73
E: eku@rbgp.pl

Zespół realizacji urbanistycznej

Anna Smentek

Anna Smentek

Główny Projektant / Kier. Zespołu

T: 91-432-49-70
E: asm@rbgp.pl

Maria Wabich

Maria Wabich

Główny Specjalista

T: 91-432-49-66
E: mwa@rbgp.pl

Karina Szerzeniewska-Pestka

Karina Szerzeniewska-Pestka

Główny Specjalista

T: 91-432-49-66
E: ksp@rbgp.pl