Scroll to top

I Warsztaty projektu TRMS, 24 września 2010 r. w Stargardzie

Pierwsze warsztaty inicjatywy Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina odbyły się 24 września 2010 r. w Stargardzie i były poświęcone transportowi publicznemu i infrastrukturze technicznej.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Członkowie wspólnego Komitetu: Pani Urszula Berlińska (Główny Specjalista, Sekretariat Euroregionu Pomerania), Pan Krzysztof Czosnowski (Zastępca Naczelnika – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego), Pan Stanisław Dendewicz (Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie), Pani Aleksandra Garboś (Zastępca Naczelnika Wydziału ds. urbanistyki, Wydział Architektury i Budownictwa), Pan Krzysztof Michalski (Zastępca Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta), Pan Krzysztof Pilecki (Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Stargard), Pani Anna Szostak (Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Police) oraz Pan Roman Walaszkowski (Dyrektor Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego).

Załączniki:

Program spotkania – wersja pdf

Protokół z I warsztatów TRMS „Transport publiczny oraz infrastruktura techniczna” – wersja pdf