Scroll to top

Wiosenna Konferencja METREX Sztokholm „Planowanie spójności społecznej” w dniach 31 maja – 2 czerwca 2017 r.

Tegoroczna Wiosenna Konferencja METREX w Sztokholmie, w pierwszym dniu spotkań skupiała się na zagadnieniach planowania w kontekście spójności społecznej. Zaprezentowane zostały inicjatywy Spójny Sztokholm oraz Sztokholm 2050, a następnie odbyła się debata planistów z Amsterdamu, Wiednia, Oslo i Helsinek odnoście perspektywy 2050 z punktu widzenia dużych metropolii.

Dzień drugi skupiony był wokół regionalnego kontekstu strategii i programów UE. Omówiono przykładowe strategie regionalne, działania w obszarze korytarzy TEN-T, problemy planowania przestrzennego na morzu oraz przeprowadzono warsztaty dotyczące wdrażania strategii EU poprzez instrumenty planowania regionalnego.

Na zakończenie ogłoszono informację dotyczącą przyznania stypendium Bernd Steinacher Fellowship.

Załącznik:

Program wiosennej Konferencji METREX Sztokholm 2017