Scroll to top

Druga Aktualizacja Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego 2018 - wdrożenie

Pragniemy poinformować, że dostępny jest już zaktualizowany dokument „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” stanowiący raport końcowy z prac nad projektem.

Inicjatywy ujęte w opracowaniu są w już niejednokrotnie w fazie realizacyjnej co pozwoliło na aktualizację map oraz harmonogramu prac opracowanego do roku 2020.

Sam dokument Koncepcji stanowi zarówno techniczne, jak i finansowe wytyczne dla beneficjentów, co pozwala na skuteczne wnioskowanie o dofinansowanie poparte wskazanymi rozwiązaniami technicznymi i spójnym w skali województwa zakresem opracowania.

Komplet dokumentów stanowiących raport i załączniki do aktualizacji Koncepcji sieci tras rowerowych znajdą Państwo w zakładce Koncepcja Tras rowerowych – więcej informacji