Scroll to top

Uchwała Zarządu województwa o przyjęciu projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego

Pragniemy poinformować, że w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę nr 706/20 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego i skierowania go pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Pełna treść uchwały w załączniku.

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez RBGPWZ, która została zaprezentowana podczas posiedzenia Zarządu WZ.

Pełna wersja projektu zmiany Planu dostępna jest w zakładce PZPWZ 2020.

Załącznik:

Uchwała nr 706/20 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. ws przyjęcia projektu zmiany Planu i skierowania pod obrady Sejmiku WZ.

 

Prezentacja RBGPWZ – Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego (PZPWZ 2020) jako wyraz polityki przestrzennej samorządu województwa.