Scroll to top

Plan Województwa Zachodniopomorskiego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego !

W dniu 27 lipca 2020 roku Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Poz. 3564 i wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu tj. w dniu 11 sierpnia 2020 r.

Przypominamy, że Uchwała nr XVII/214/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego została podjęta przez Sejmik województwa zachodniopomorskiego w dniu 24 czerwca 2020 r.

Pełna dokumentacja dot. uchwalenia Planu dostępna jest w zakładce PZPWZ 2020.

Załącznik:

Uchwała nr XVII/214/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r., poz. 3564).