Scroll to top

KONKURSY

XIV edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Zachodniopomorskiego”

Informujemy, że lokalne samorządy mogą zgłaszać przedsięwzięcia do rywalizacji o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego. Jest to już XIV edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

O Nagrodę Marszałka mogą się ubiegać przedsięwzięcia, które zostały ukończone w 2022 roku. Możliwe jest też zgłoszenie realizacji jednego z etapów większego przedsięwzięcia, który został zakończony w roku poprzedzającym daną edycję Konkursu, jednak powinien on sam w sobie stanowić funkcjonującą przestrzeń publiczną. Dopuszcza się zgłoszenie więcej niż jednego przedsięwzięcia przez tego samego zgłaszającego oraz zgłoszenie więcej niż jednego przedsięwzięcia z terenu tej samej gminy lub powiatu. Konkurs adresowany jest do lokalnych samorządów, a jego celem jest budowa wizerunku województwa jako regionu aktywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestycji oraz wspieranie i promocja dobrych praktyk w zakresie tworzenia nowych wartości w przestrzeni publicznej województwa.

 

Aplikacje konkursowe mogą składać organy wykonawcze jednostek lokalnego samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz ich związki.

Mają na to czas do 14 kwietnia 2023r.  Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu poniżej i zgłaszania przedsięwzięć.

Regulamin Konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego 2023 

Formularz zgłoszenia – Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Opinia Wójta, Burmistrza, Prezydenta – Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

Klauzula informacyjna – Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu

Plakat Konkursowy – format A4

Plakat Konkursowy – format A3