Scroll to top
Warsztaty krajobrazowe poświęcone sporządzeniu audytu krajobrazowego 7-8 czerwca 2018 r. w Rokosowie

Warsztaty krajobrazowe poświęcone sporządzeniu audytu krajobrazowego 7-8 czerwca 2018 r. w Rokosowie

9 czerwca 2018

Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń wynikających z dotychczasowego postępu prac nad audytem. W czasie warsztatów omówiono przede wszystkim następujące tematy: niezbędne materiały do sporządzenia audytu, podział fizyczno-geograficzny ma mezo- i mikroregiony, analiza…

Konferencja „Nauka dla ochrony i kształtowania krajobrazu” Warszawa 5 października 2017 r.

Konferencja „Nauka dla ochrony i kształtowania krajobrazu” Warszawa 5 października 2017 r.

5 października 2017

Zakres tematyczny konferencji nawiązywał do najbliższych wyzwań jakie czekają zarządy województw, czyli opracowania audytów krajobrazowych. Podczas wydarzenia podjęto kwestie najbardziej problematyczne, jak wytyczanie granic krajobrazu, rejestracja zmian zachodzących w krajobrazie czy badania…