Scroll to top
Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych ukończona!

Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych ukończona!

26 stycznia 2015

Pragniemy poinformować, że Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zakończyło prace związane z opracowaniem „Analizy uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych położonych w granicach województwa…

Drugie spotkanie konsultacyjne w dniu 25 listopada 2014 r. w Gdyni

Drugie spotkanie konsultacyjne w dniu 25 listopada 2014 r. w Gdyni

26 listopada 2014

Kolejne spotkanie konsultacyjne poświęcone było zaprezentowaniu stanu zaawansowania prac Studium oraz zebraniu dalszych uwag i komentarzy od interesariuszy projektu. W połowie 2015 r. planowany jest przetarg europejski na sporządzenie planu. W trakcie procesu prac nad planem odbędą się cztery…