Scroll to top
Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych

Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych

26 marca 2019

Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych położonych w granicach województwa zachodniopomorskiego na potrzeby "Studium uwarunkowań do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich" opracowana przez Regionalne Biuro Gospodarki…

Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami przestrzennymi

Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami przestrzennymi

26 marca 2019

Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami przestrzennymi. Opracowanie pod redakcją Instytutu Morskiego w Gdańsku na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni. Luty 2015.