Scroll to top
Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – Broszura

Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – Broszura

13 lutego 2010

Broszura stanowi skróconą wersję Opracowania Ekofizjograficznego, wykonanego na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego województwa, charakteryzując poszczególne elementy przyrodnicze występujące na jego obszarze, w celu ich kompleksowej ochrony poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami…

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne  Publikacja z I Międzynarodowej Konferencji, 29 czerwca 2009 r.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z I Międzynarodowej Konferencji, 29 czerwca 2009 r.

5 lipca 2009

Publikacja zawiera zbiór najważniejszych referatów, które były tematem I Konferencji TPP. Wystąpienia dotyczyły m.in. regulacji prawnych dotyczących procedur współpracy transgranicznej, priorytetów inwestycyjnych czy dotychczasowych doświadczeń w budowaniu transgranicznej sieci połącz…