Scroll to top
Karta charakterystyki energetycznej WZ - 2019

Karta charakterystyki energetycznej WZ - 2019

30 marca 2020

Karta jest wynikiem monitoringu OZE w WZ - zawiera informacje o przestrzennym rozmieszczeniu w woj. zach. instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), ich mocy oraz ilości wytwarzanej w tych instalacjach energii elektrycznej i cieplnej, a także ukazuje rozwój energetyki odnawialnej…

Infografiki - Karta charakterystyki energetycznej WZ - 2019

Infografiki - Karta charakterystyki energetycznej WZ - 2019

30 marca 2020

Infografiki stanowiące uszczegółowienie danych zawartych w „Karcie charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła – 2019”.