Scroll to top
Karta charakterystyki ciepłownictwa 2022

Karta charakterystyki ciepłownictwa 2022

31 lipca 2023

Karta opracowana przez RBGPWZ  oraz WOŚ UMWZ powstała na podst. analizy Raportu z CEEB sporządzonego dla województwa na koniec 2022 r. Opracowanie zawiera informacje m.in. na temat liczby i rodzaju instalacji wytwarzających ciepło zgłoszonych do CEEB, wielkości produkcji ciepła z oze czy inwestycji…

Karta charakterystyki energetycznej WZ – stan na koniec 2022 roku.

Karta charakterystyki energetycznej WZ – stan na koniec 2022 roku.

19 kwietnia 2023

W ramach kontynuacji monitoringu odnawialnych źródeł energii opracowana została aktualizacja Karty charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła według stanu na koniec  2022 roku.