Scroll to top
Karta charakterystyki gospodarczej WZ – 2019

Karta charakterystyki gospodarczej WZ – 2019

28 listopada 2021

Karta zawiera informacje z zakresu struktury gospodarczej województwa zachodniopomorskiego. Ilustruje specyfikę rynku pracy oraz charakterystyczne dla regionu gałęzie gospodarcze wynikające z naturalnych i społecznych uwarunkowań.

Wnioski i rekomendacje dotyczące rozwoju rynku płynnego metanu w obszarze Pomorza Zachodniego w partnerstwie bałtyckim

Wnioski i rekomendacje dotyczące rozwoju rynku płynnego metanu w obszarze Pomorza Zachodniego w partnerstwie bałtyckim

5 grudnia 2017

Opracowanie przedstawia potencjał rozwoju LNG i LBG w województwie zachodniopomorski w wyniku powstania w Świnoujściu terminalu do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, prezentując jednocześnie predyspozycje i bariery rozwoju płynnego metanu w partnerstwie bałtyckim oraz wnioski…