Scroll to top
Wnioski i rekomendacje dotyczące rozwoju rynku płynnego metanu w obszarze Pomorza Zachodniego w partnerstwie bałtyckim

Wnioski i rekomendacje dotyczące rozwoju rynku płynnego metanu w obszarze Pomorza Zachodniego w partnerstwie bałtyckim

5 grudnia 2017

Opracowanie przedstawia potencjał rozwoju LNG i LBG w województwie zachodniopomorski w wyniku powstania w Świnoujściu terminalu do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, prezentując jednocześnie predyspozycje i bariery rozwoju płynnego metanu w partnerstwie bałtyckim oraz wnioski…

Historia Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego i krótka geneza urbanistyki na Pomorzu Zachodnim od 1945 roku

Historia Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego i krótka geneza urbanistyki na Pomorzu Zachodnim od 1945 roku

5 października 2013

Dokument przedstawia jak na przestrzeni lat kształtował się obecnie funkcjonujący model planowania przestrzennego oraz opisuje historię działalności Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej, strukturę organizacyjną, obszar i zakres działania oraz nagrody, wyróżnienia i najważniejsze dokonania…