Scroll to top
Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań

Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań

3 października 2023

W dniu 29 września w Berlinie miała miejsce konferencja „Zintegrowane planowanie w polskoniemieckim obszarze powiązań – Modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego – wnioski i perspektywy”, której organizatorem są Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny…

Grupa robocza Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030

Grupa robocza Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030

28 kwietnia 2022

W dniu 28 kwietnia we Frankfurcie nad Odrą odbyło się posiedzenie grupy roboczej Komitetu Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej poświęcone wdrażaniu Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru…