Scroll to top

Seminarium „Planowanie przestrzenne na obszarach morskich
i przybrzeżnych” w dniach 21-23 listopada 2011 r. w Szczecinie

W dniach 20-23 listopada 2011 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniom „Planowania przestrzennego na obszarach morskich i przybrzeżnych”. Organizatorem seminarium było Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie reprezentujące Województwo Zachodniopomorskie.

W trakcie dwudniowej sesji dyskutowano o identyfikowaniu barier związanych z pozyskiwaniem danych naukowych o przestrzeni morskiej, stworzeniu środowiska informacyjnego dla potrzeb rozwoju geodezji i kartografii morskiej czy o możliwości przenoszenia doświadczeń międzynarodowych. Istotna część dyskusji była poświęcona zagadnieniom morskiego planowania przestrzennego oraz zintegrowanemu zarządzaniu obszarami przybrzeżnymi, między innymi w kontekście działań UE.

Wśród zaproszonych panelistów znaleźli się m.in. Pan Manuel Frias z Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, Pani dr Regina Kramarska – Dyrektor ds. Geologii Morza w Państwowym Instytucie Geologicznym, Pani prof. Małgorzata Stramska z Zakładu Oceanografii Fizycznej US i Instytutu Oceanologii PAN, Pan prof. Stanisław Musielak Dyrektor Instytutu Nauk o Morzu US, Pan Staffan Ekwall z Generalnej Dyrekcji Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (DG MARE), Komisja Europejska, Pan Vittorio Barale z Instytutu Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, Wspólne Centrum Badawcze, Komisja Europejska, Pani Katarzyna Krzywda reprezentująca Ministerstwo Infrastruktury RP, Pani Patrycja Czerniak ‐ The Coastal & Marine Union (EUCC), Pan Krzysztof Wojcieszyk – Dyrektor Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Słupsku oraz Pan Andrzej Cieślak – Urząd Morski w Gdyni.

Moderatorami paneli dyskusyjnych byli: Pan prof. Stanisław Musielak – Dyrektor Instytutu Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciński, Pan Haitze Siemers – Generalna Dyrekcja Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (DG MARE), Komisja Europejska oraz Pan dr Marek Tałasiewicz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki:

Seminarium na temat planowania przestrzennego na obszarach
morskich i przybrzeżnych
21-22 listopada 2011, Szczecin

Opracowanie stanowi podsumowanie sesji tematycznych, które odbyły się w ramach seminarium. Zostały one poświęcone zagadnieniom z zakresu: morskiego planowania przestrzennego w kontekście uregulowań prawnych, danych naukowych o przestrzeni morskiej oraz Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi z perspektywy gospodarki przestrzennej.

Program konferencji

w języku polskim

 

Seminar of spatial planning in martime and coastal areas – Report
21-22 November 2011, Szczecin

Opracowanie stanowi podsumowanie sesji tematycznych, które odbyły się w ramach seminarium. Zostały one poświęcone zagadnieniom z zakresu: morskiego planowania przestrzennego w kontekście uregulowań prawnych, danych naukowych o przestrzeni morskiej oraz Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi z perspektywy gospodarki przestrzennej.

Program konferencji

w języku angielskim