Scroll to top

Spotkanie grupy sterującej

Podczas spotkania grupy sterującej zaprezentowano aktualny stan prac nad projektem oraz przyjęto następujące wnioski i ustalenia:
1. Przychylono się do propozycji zmiany przebiegu dwóch tras („Dolina Parsęty” i „Dolina Tywy”).
2. Uznano za bezpodstawne finansowanie ze środków województwa lub innych programów budowy dróg rowerowych znajdujących się poza korytarzami priorytetowymi wskazanymi w Koncepcji. W przypadku finansowania z programu INTERREG reprezentant województwa będzie popierał tylko te projekty, które będą się wpisywały w Koncepcję sieci tras rowerowych.
3. We wniosku na Zarząd Województwa należy wspomnieć o aspekcie związanym z ryzykami dotyczącymi finansowania realizacji infrastruktury w najbliższej perspektywie.
4. Województwo w razie potrzeby podpisze umowę z Lasami Państwowymi o współpracy i wspólnej promocji projektu sieci tras rowerowych. RBGPWZ ma przedstawić listę problemów/punktów do dyskusji z Lasami Państwowymi.
5. Informacja o stanie prac nad projektem zostanie uzupełniona o punkty dot. dużego i pozytywnego odzewu na projekt wśród mieszkańców województwa oraz koncepcji SSOM (opiniowanie, brak spójności) i zostanie przedstawiona we wniosku na obrady Zarządu Województwa 11 sierpnia br.
6. Szczegółowa informacja dot. źródeł finansowania zostanie przygotowana w późniejszym terminie i przedstawiona na odrębnym posiedzeniu Zarządu Województwa.

Załącznik:

Prezentacja aktualnego stanu prac nad projektem.